Woda w projektach charytatywnych i CSR

Akcje charytatywne w Polsce mają kilka wymiarów. Czasem Prezes jakiejś firmy przeznacza dużą sumę pieniędzy zarządu na np. biedne grupy społeczne, czasem wszyscy zbierają po kilka złotych do skarbonek na dobre cele, czasem organizuje się internetowe aukcje. Co istotne - o tych akcjach musi być głośno, ponieważ czasem same dobre idee nie pociągną ludzi do współdziałania. Dlatego tak ważne jest skupienie uwagi mediów. Jak to zrobiła Polska Akcja Humanitarna?

Kiedy i gdzie?

22 marca to Światowy Dzień Wody. Z tej okazji w Fabryce Trzciny w Warszawie odbył się koncert Reni Jusis oraz Motion Trio dedykowany Dniu Wody. Koncert poprzedził pokaz mody, gdzie gwiazdy polskiego showbiznesu prezentowały koszulki inspirowane Kampanią Wodną. Podczas imprezy przedstawiono także projekty wodne Polskiej Akcji Humanitarnej realizowane w Autonomii Palestyńskiej oraz w Sudanie Południowym.

Dlaczego?

Celem imprezy w Fabryce Trzciny było zwrócenie uwagi na jeden z największych problemów współczesnego świata, jakim jest kurczenie się zasobów wody pitnej. Polska Akcja Humanitarna, która od 2004 roku prowadzi Kampanię Wodną informowała o tym, że 884 milionów ludzi na ziemi pozbawionych jest dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości, a co siódmy człowiek na świecie cierpi z powodu pragnienia oraz chorób spowodowanych spożyciem skażonej wody.

Woda dla Sudanu Woda dla Sudanu
Pokaz mody i koszulek w akcji Pokaz mody i koszulek w akcji

Dlaczego ważne są media (i gwiazdy)?

Atrakcją wieczoru był pokaz mody, będący jednocześnie finałem konkursu Kreatywna Kropla ogłoszonego przez PAH. W konkursie wzięli udział młodzi, zaangażowani społecznie graficy, których zadaniem było zaprojektowanie koszulki inspirowanej zagadnieniami wodnymi. Biletem wstępu na imprezę była kropla Kampanii Wodnej, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie społeczności, których prawo do wody jest łamane. Pomiędzy wystąpieniami gwiazd publiczność mogła obejrzeć relację z Sudanu Południowego, w którym obecnie przebywa Janina Ochojska wraz z dziennikarzami. Zaprezentowano także spoty poświęcone poszczególnym projektom wodnym i sanitarnym PAH.

Celebryci dla PAHu fot. R.Dziedzic Celebryci dla PAHu fot. R.Dziedzic
Celebryci dla PAHu fot. R.Dziedzic Celebryci dla PAHu fot. R.Dziedzic

Celebryci dla PAHu fot. R.Dziedzic Celebryci dla PAHu fot. R.Dziedzic
Moda w CSR i akcjach z wodą Moda w CSR i akcjach z wodą

Dziś 884 milionów ludzi na ziemi jest pozbawionych dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości, a najtragiczniejsza sytuacja panuje w Afryce. Co siódmy człowiek na świecie cierpi z powodu pragnienia oraz chorób spowodowanych spożyciem skażonej wody. Według WHO półtora miliona dzieci umiera rocznie z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej.

Brak dostępu do wody jest jednym najpoważniejszych problemów globalnych współczesnego świata. Przyczyn jej niedoboru jest wiele: globalizacja gospodarki, zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji i urbanizacja, nadmierne zużycie w krajach wysokorozwiniętych. Kurczące się zasoby wody stają się coraz częstszym źródłem konfliktów, w szczególności w regionach Afryki i Azji.

Z całą pewnością można stwierdzić, że XXI wiek będzie wiekiem konfliktów o wodę. Konflikty będą przybierały różne formy, będą odbywały się w różnej skali i występować będą na wszystkich kontynentach. Główną przyczyną będzie brak dostępu do bezpiecznej wody i usług sanitarnych . Nowym frontem o wodę staną się miasta , gdzie obecnie mieszka ponad 50% ludności naszego globu i dynamika wzrostu udziału ludności miejskiej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (70% w 2050 roku).

Brak dostępu do wody pitnej nie uśmierca w sposób spektakularny i czytelny dla opinii publicznej jak powodzie, trzęsienia ziemi i wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy – są to przede wszystkim noworodki i dzieci zamieszkujące zarówno obszary rolnicze, jak i slumsy wielkich miast. Według szacunków WHO każdego dnia około 4 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody. Oznacza to, że statystycznie co 20 sekund umiera jedno dziecko. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko, które przyszło na świat w kraju rozwijającym się.

Współczesny świat przez wielu nazywany jest globalną wioską. Gospodarki wszystkich państw stają się coraz bardziej współzależne, zanikają kolejne bariery komunikacyjne. Jednakże problemy społeczne i ekologiczne nabierają globalnego charakteru. Kryzys wodny jest wymownym świadectwem tego faktu. Zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji i urbanizacja – wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio na dostęp do wody. Brak dostępu do wody może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu się tego kryzysu.

Więcej informacji:
Kampania o wodzie pitnej
Akcja Studnia dla Południa