Raport o CSR wPolsce dostępny online

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz ósmy zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tym roku wybrano 110 dobrych praktyk firm z obszarów: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo, środowisko naturalne oraz zarządzanie i raportowanie. Zwyczajowo przyjęto także nowych partnerów strategicznych do organizacji: firmę Nivea, wydawnictwo Axel Springer Polska i firmę Cemex.

Jak co roku w Raporcie znalazły się również artykuły i komentarze ekspertów, analizy i podsumowania ubiegłorocznych wydarzeń, omówienie wyników badań i przegląd publikacji książkowych i prasowych.

Tegoroczna edycja Raportu przypada w 10. rocznicę powstania Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) – jest to jednocześnie 10. rocznica rozpoczęcia w Polsce działań promujących ideę CSR-u. W związku z tą wyjątkową okazją Forum planuje w tym roku serię jubileuszowych wydarzeń, których Raport jest inauguracją. 10 lat to dobry czas, żeby zastanowić się co udało się osiągnąć firmom i organizacjom promującym CSR w Polsce oraz podyskutować o wyzwaniach na następną dekadę – zaznaczyła we wstępie Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Glosowanie publiczności Głosowanie publiczności

W Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki” znalazło się 110 inspirujących przykładów zastosowania zasad odpowiedzialności do wszystkich sfer funkcjonowania biznesu. Nowością w tym roku jest analiza wyników wybranych badań z ubiegłego roku oraz zestawienie regionalnych inicjatyw CSR.

Raport ukazuje rosnące zainteresowanie mediów tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu: w roku 2009 ukazało się blisko 1500 artykułów poświęconych zagadnieniom CSR i zrównoważonego rozwoju – to niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Nastąpił też znaczny wzrost artykułów o tematyce społecznej odpowiedzialności publikowanych w prasie branżowej i lokalnej.

Debata 10 lat CSR w Polsce Debata 10 lat CSR w Polsce
paneliści na debacie FOB-u Paneliści na debacie FOB-u

Dobre praktyki z zakresu CSR stanowią główny trzon raportu. Ze zgłoszonych 170 dobrych praktyk wybrano 110 najciekawszych lub najbardziej reprezentatywnych przykładów działań prezentowanych przez 85 firm. Najwięcej – 37 praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. 30 inicjatyw dotyczy działań w obszarze „Biznes a miejsce pracy” (w tym 15 znalazło się w zbiorczym opisie poświęconym wolontariatowi pracowniczemu), 20 praktyk to działania na rzecz środowiska naturalnego, kolejne 20 praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a rynek” i 3 praktyki dotyczą po raz pierwszy od Raportu w 2004 r. wyodrębnionego obszaru „Zarządzanie i raportowanie”.

Środowisko naturalne (to co nas najbardziej interesuje na portalu Mój-Ogrodnik.pl) - liczba dobrych praktyk w tym obszarze pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. Bardzo popularne w roku ubiegłbym okazały się być projekty ekobiura połączone z akcjami edukacyjnymi kierowanymi do pracowników, a także edukacja ekologiczna kierowana do innych grup interesariuszy. Silnie reprezentowane były również projekty związane z redukcją bądź ograniczaniem emisji gazów oraz zarządzaniem odpadami.

Raport na temat CSR Raport na temat CSR
Fot. Ryszard Dziedzic Fot. Ryszard Dziedzic

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki" dostępny jest w wersji pdf. Do pobrania jest również prezentacja Raportu i jego streszczenie.
Źródło informacji: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Zdjęcia: Ryszard Dziedzic