Nie kibicuj niszczeniu lasów

Zanim wysłuchasz w całości nowego spotu Polskiej Zielonej Sieci (trwa on 30 sekund), świat straci tyle lasów, ile zajmuje powierzchnia 18 boisk do piłki nożnej. Nie kibicuj niszczeniu lasów na świecie – kupuj odpowiedzialnie drewno i papier!
Polska Zielona Siec Polska Zielona Siec

Lasy znikają z powierzchni Ziemi z prędkością 13 mln ha na rok* – tempo, przy którym zachowanie naturalnej równowagi naszej planety jest niemożliwe. Dla porównania, powierzchnia Polski to ok. 31 mln ha, z czego 9 mln ha stanowią lasy. A więc w ciągu 9 miesięcy Ziemia traci tyle lasów, ile rośnie ich w całej Polsce! Wycinane są zwłaszcza pierwotne lasy Amazonii, doliny Konga, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Syberii.

Lasy giną głównie w wyniku rosnącego zapotrzebowania na drewno i papier. Pomimo postępu technologicznego oraz elektronizacji przechowywania i przesyłania danych, nadal odnotowuje się znaczny przyrost produkcji i zużycia papieru. Jego światowa konsumpcja w 2010 r. wyniosła ok. 400 mln ton/rok. Przewiduje się, że do 2020 r. wzrośnie ona do ok. 500 mln ton/rok. W Polsce jeszcze 10 lat temu roczne zużycie papieru na mieszkańca nie przekraczało 65 kg, a obecnie wynosi już 100 kg. Wg prognoz Stowarzyszenia Papierników Polskich do 2015 r. wartość ta ma wzrosnąć do 115 kg na osobę rocznie.

Polskie lasy Polskie lasy
Polskie lasy Polskie lasy

Dewastacja lasów następuje również na skutek rosnącego zapotrzebowania na mięso (z powodu zwiększania obszarów hodowli zwierząt lasy wycina się i wypala pod nowe pastwiska i uprawy roślin paszowych), oraz jest wynikiem tworzenia monokulturowych upraw roślin na cele spożywcze i na agropaliwa. Wspólnym mianownikiem tych czynników jest galopujące zapotrzebowanie na te produkty.

Nadmierna konsumpcja wielu produktów pochodzenia leśnego napędza zarówno nielegalną wycinkę, jak i odpowiada za nieodpowiedzialną eksploatację lasów. Wycinane są najcenniejsze drzewa, niszczone obszary chronione. Wraz z lasami giną poszczególne gatunki zwierząt i roślin, często nieznanych jeszcze nauce. Całe plemiona żyjące od tysięcy lat w lasach są narażone na utratę własnej kultury a nawet na fizyczną zagładę. Na świecie wciąż 350 milionów ludzi żyje w bezpośrednim sąsiedztwie lasów.

Projekt „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” Polskiej Zielonej Sieci zwraca uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym. Projekt kierujemy do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do konsumentów pokazując, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przedstawiamy możliwości przeciwstawienia się dewastacji środowiska i łamaniu praw rdzennej ludności i społeczności lokalnych zamieszkujących tereny leśne. Podpowiadamy, jak wybierać drewno i papier przyjazne środowisku, powstałe przy zachowaniu wysokich standardów społecznych, z zachowaniem zasad Sprawiedliwego Handlu i pochodzące z recyklingu.

Informacja: PZS
*) raport FAO, „State of the World’s Forests 2011”, fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e00.htm
http://ekonsument.pl/lasy