Odpowiedzialni konsumenci w szkołach

Jak nauczyć dzieci i młodzież odpowiedzialności za konsumpcyjne wybory? W jaki sposób pokazać, że to my sami wytwarzamy ogromne ilości odpadów, które są globalnym problemem naszych czasów? Jak przekonać naszych młodych konsumentów do działań odciążających, choć trochę nasze środowisko? nastał czas na podsumowanie 2-letniego projektu Polskiej Zielonej Sieci: Akademia 3R zmieniła oblicze 180 klas w Polsce.
Na zielono w szkole Na zielono w szkole
Ekologiczie, ekonomicznie, naukowo Ekologiczie, ekonomicznie, naukowo
Czy wiesz co robisz z odpadami? Czy wiesz co robisz z odpadami?

Pilotażowy projekt Polskiej Zielonej Sieci mający na celu zmniejszenie ilości powstawania odpadów opakowaniowych w szkole okazał się być strzałem w dziesiątkę - młodzież szkolna w wieku 7-16 lat, podzielona na 3 grupy wiekowe, była aktywizowana w różnorodny sposób. Na początku podczas zajęć z edukatorem, została zapoznana z ideą zasady 3R Reduce-Reuse-Recycle, następnie za pomocą pakietu edukacyjnego, pełnego scenariuszy zajęć, ćwiczeń aktywizujących i pomysłów na wydarzenia w szkole oraz społeczności lokalnej, została zaktywizowana do podjęcia realnych działań na rzecz zmniejszenia ilości powstających odpadów w szkole oraz wzmocnienia działań, dzięki którym utrwalone zostały ekologiczne nawyki prowadzące do zrównoważonej odpowiedzialnej konsumpcji w domu i w szkole.

W sumie przeprowadzono ponad 1100 zajęć aktywizujących i działań edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności szkolnych uczestniczących w pilotażu projektu.

Dodatkowym działaniem aktywizującym i motywującym dla młodzieży był ogłoszony na początku 2010 roku konkurs na reportaż “Akademia 3R - okiem reportera”, w wyniku, którego na etapie wojewódzkim, za najlepsze i najciekawsze prace, ujmujące zasadę 3R w życiu codziennym, nagrodziliśmy 30 klas. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego przeszli do etapu ogólnopolskiego. Ostatecznie 3 klasy, które wykonały prace najwyżej ocenione przez jury, otrzymały nagrody indywidualne oraz nagrodę główną, czyli wycieczki w miejsca przyrodniczo i kulturowo cenne.

Zwycięskie klasy z etapu wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego otrzymały nagrody indywidualne odwołujące się do stosowania zasady 3R w życiu codziennym - były to termiczne kubki wielorazowego użytku, lunchboxy (pudełka na śniadania), wielorazowe butelki na napoje, pendrive`y oraz ekologiczne worki-plecaki.

Jak mówią organizatorzy: "Realizację projektu na etapie pilotażowym zamknęliśmy głęboką ewaluacją poszczególnych działań. Na podstawie przeprowadzonych wśród nauczycieli dwóch wywiadów monitorujących realizację projektu w klasach oraz dwóch ankiet oceniających wdrożenie zasady 3R w szkołach, otrzymaliśmy szereg informacji, które posłużyły do opracowania raportu z ewaluacji projektu. Raport jednoznacznie podkreśla zmiany w gospodarce odpadami w szkole, które nastąpiły w trakcie trwania projektu oraz zmiany w mentalności zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Na etapie upowszechniania rezultatów i ewaluacji projektu przeszkoliliśmy 700 nowych nauczycieli, przekazując im nasze doświadczenie, pomysły, inspirując do podjęcia działań uczących o odpowiedzialnej konsumpcji.

By promować projekt Akademii 3R wydaliśmy wiele różnych materiałów dla naszych beneficjentów - przede wszystkim Pakiet edukacyjny dla edukatorów oraz nauczycieli, 2 wzory bawełnianych toreb jednorazowych dla nauczycieli zrekrutowanych na etapie pilotażu projektu oraz na etapie upowszechniania rezultatów programu, 3 wzory ulotek - promujące projekt przed jego rozpoczęciem oraz atrakcyjne ulotki dla dzieci i młodzieży wraz z wersją dla rodziców."


Nieodłącznym elementem projektu była podstrona Akademii 3R w serwisie ekonsument.pl - były tam umieszczane wszelkie informacje, takie jak artykuły dotyczące działalności projektowych, nowinek w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami oraz wydarzenia i działania promujące zasadę 3R. Oprócz tego strona posłużyła projektowi, jako miejsce do zmagań graczy internetowych - w ramach projektu powstały multimedialne gry flashowe, które przeznaczone były dla uczestników projektu, jak również dla pozostałych użytkowników serwisu, jako element zachęcający do zapoznania się z zasadą 3R.

Działanie Akademii 3R nie byłoby możliwe bez wsparcia udzielonego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz dofinansowaniu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje: ekonsument.pl