Papier neutralny emisyjnie na plus

Wyprodukowanie 200 kg papieru, czyli tyle ile przeciętny Europejczyk konsumuje co roku, kreuje emisję około 60 kg dwutlenku węgla. To ekwiwalent emisji powodowanych jazdą samochodem na dystansie 300 km, dystans z Warszawy do Częstochowy, czy Torunia. lepiej zatem nie produkować tego papieru, czy nie redukować potrzeb konsumenta ale robić kompensaty w innym miejscu?
Czy trzeba zachowywać lasy przez produkcje papieru? Co ma wspólnego zachowanie lasów z produkcją papieru?


Wiele firm szuka sposobów na zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Szczególną motywacje mają firmy oskarżane o niszczenie środowiska np. papiernicy. Niektóre firmy, chcąc zapobiegać tym oskarżeniom w przyszłości, potrafią być bardzo innowacyjne: Amerykański producent Neenah Paper przykładowo realizuje programu "Carbon Neutral Plus". To przejaw zaangażowania firmy nie tylko w ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z produkcji papieru, ale nowe, szersze podejście do ochrony różnorodności biologicznej poprzez wspieranie projektów, które naturalne siedliska przywracają.

Firma i jej wybrane marki papieru już od 2007 roku są neutralne emisyjnie. teraz powstała potrzeba poinformowania o tym klientów i nadania im logo. oczywisty wybieg marketingowy - powiedzą niektórzy. Inni ucieszą się, że w końcu konsument dowie się, że papier też może być przyjazny dla środowiska. Producent bowiem cześć z zysków dodatkowo przeznacza na wspieranie gatunkowej bioróżnorodności lasów. Konkretne inicjatywy to m.in. sponsoring projektu zalesienia na Kostaryce - jednym z najbardziej zróżnicowanych biologicznie regionów na świecie i domem dla niektórych ptaków wędrownych.

Czy to wystarczy? Czy na projektach ma polegać odpowiedzialność producentów papieru drzewnego? oczywiście, że nie - przeczytaj o innych walorach ekologicznych papieru Neenah Paper.

Źródło informacji: Neenah Green Web oraz CSRwire.com