Bratek ogrodowy

(łc. Viola x wittrockiana)
Nazwa rodzajowa: Fiołek (łc. Viola)
Bratek ogrodowy