Dereń jadalny

(łc. Cornus mas)
Nazwa rodzajowa: Dereń (łc. Cornus)
Dereń jadalny