Paciorecznik ogrodowy

(łc. Canna x generalis)
Nazwa rodzajowa: Paciorecznik (łc. Canna)
Paciorecznik ogrodowy