Jak zostać ekologicznym rolnikiem?

Zacznie się m.in. w Małopolsce, potem przejdzie na inne województwa. Przez następne dwa lata tysiące rolników skorzysta ze szkoleń (bezpłatnych) na temat rolnictwa ekologicznego. Skorzystają na tym wszyscy bez wyjątku. Jak znaleźć się w grupie wybranych rolników?
Bogate polskie rolnictwo ekologiczne Bogate polskie rolnictwo ekologiczne
Płody rolne zawsze na czasie Płody rolne zawsze na czasie
Domowy ogród zamienić na prężne rolnictwo? Domowy ogród zamienić na prężne rolnictwo?

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Stowarzyszenie EKOLAND od sierpnia 2010 roku realizują projekt szkoleniowy z zakresu produkcji ekologicznej, który swoim zasięgiem obejmie teren całego kraju. Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich rolników.

Szczegóły programu:

Celem projektu jest przeszkolenie 4500 osób. Po przebytym szkoleniu wydane zostaną stosowne zaświadczenia. Koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienia, zakwaterowania i transportu pokrywane są w całości z projektu.

Szkolenia trwają 3 dni, w tym 2 dni zajęć teoretycznych i 1 dzień warsztatów praktycznych w gospodarstwie ekologicznym. Cały projekt będzie trwał dwa lata, podzielony jest na 4 etapy. Już w tej chwili prowadzona jest rekrutacja na III etap, który będzie trwał od maja do października br.

Tematyka szkoleń obejmie zagadnienia z zakresu przepisów prawa, uprawy roślin, chowu zwierząt, bioróżnorodności, marketingu, opłacalności produkcji z uwzględnieniem systemu dopłat. W szkoleniu mogą wziąć osoby, które aktywnie zajmują się produkcją i uprawą rolną i posiadają status rolnika.

Warto tam być ...

Mgr inż. Igor Juraś, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach: „Myślę, że w Polsce jest zbyt mało gospodarstw ekologicznych, zbyt mało osób zwraca uwagę na to, co je, i zbyt mało uwagi poświęcamy ochronie środowiska naturalnego. Do zmiany tego stanu rzeczy w naszym odczuciu może przyczynić się edukacja społeczeństwa i samych producentów żywności, bo to od ich uczciwości i metod upraw, które stosują, zależy w dużej mierze to, czym się żywimy i jaki jest stan otaczającego nas świata. Bardzo nas cieszy odzew ze strony producentów z całej Polski, którzy już deklarują swój udział w szkoleniach przez nas proponowanych.”

W bieżącym etapie zostaną zrealizowane szkolenia w województwach lubuskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i pomorskim. Na chwilę obecną mamy jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji udzielają: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND