Kim jest menedżer zrównoważonego rozwoju?

Branża CSR, czy jak ją szerzej ująć: branża biznesu odpowiedzialnego i tworząca się w Polsce grupa jej specjalistów doczekała się własnego konkursu. Konkurs o tytuł Menedżera Zrównoważonego Rozwoju organizuje firma Emi we współpracy z magazynem "Biznes i Ekologia". Wanda Pazdan, dyrektor i organizator Konkursu, przekonuje na łamach Ogrodnika, dlaczego warto w nim wystartować i kto może zostać laureatem.
Logo KonkursuLogo Konkursu (www.emi.pl) Logo Konkursu (www.emi.pl)


Wanda Pazdan, Dyrektor z firmy Emi, odpowiada na kluczowe kwestie związane z Konkursem o tytuł Menedżera Zrównoważonego Rozwoju - szczegóły w tym miejscu:

Redakcja Mój-Ogrodnik.pl:
Dlaczego warto wyróżniać menedżerów zajmujących się zrównoważonym rozwojem?

Wanda Pazdan:
"Zrównoważony rozwój to piękne idee i praktyka XXI wieku. Małymi krokami zdążamy do realizacji idei, które narodziły się w umysłach ludzi pod koniec XX wieku i zatwierdzone zostały w Rio de Janeiro w 1992 roku przez znaczną większość państw naszego Globu. Nie jest łatwo wdrażać idee zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie ich wymaga od ludzi refleksji, zmiany przyzwyczajeń, informacji i wiedzy, dobrej woli i nowych przyzwyczajeń. To długotrwały proces, zważywszy na to, że trudno jest zmienić dorosłego człowieka i system w którym on funkcjonuje. Odwieczne pytanie: lepiej być czy mieć…

Nasze media, reklama, filmy najczęściej podpowiadają nam, że lepiej mieć. Ale są ludzie, którzy swoją siłą i przekonaniami potrafią wpłynąć na otoczenie i skłonić do refleksji i działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Taką osobą nie zawsze jest szef firmy. Osoba, która siłą swoich przekonań i wiedzy przyczynia się do stworzenia wizji i budowy strategii firmy w duchu zrównoważonego rozwoju, to menedżer zrównoważonego rozwoju."

Redakcja Mój-Ogrodnik.pl
Dlaczego warto wyróżniać takie osoby i firmy?

Wanda Pazdan
"Rozpowszechnianie informacji o dobrych praktykach i udanych rezultatach działa edukacyjnie i może „zarazić” działaniem inne osoby. Media często informują, że nie mogą się zajmować pozytywami życia, bo na tym nie można zarobić. Ludzie czekają na sensacje... Myślę, że jesteśmy już zmęczeni informacjami o kłótniach, zabójstwach, kradzieżach, aferach politycznych, terroryzmie i czarnej wizji przyszłości.

Konkurs o tytuł „Menedżera zrównoważonego rozwoju” to szansa na podzielenie się informacjami o dobrych praktykach, informacjami o działaniach na rzecz ludzi i środowiska, o działaniach dla dobra wszystkich interesariuszy. Szukanie „złotego środka” tak, żeby firma była dochodowa, a zarazem, żeby nie wpływała na pomniejszenie kapitału środowiska i przyczyniała się raczej do jego wzrostu, jak również do wzrostu kapitału ludzkiego, to zadanie trudne, ale wykonalne. Jeżeli analizujemy wyniki firmy w odpowiednio długim okresie czasu i bierzemy pod uwagę nie tylko maksymalny wynik finansowy, to często okazuje się, że myślenie o przyszłości firmy w kategoriach trzech kapitałów na który ma ona wpływ (kapitał w klasycznym tego słowa znaczeniu, kapitał ludzki i kapitał środowiska) może przynieść wymierne korzyści dla firmy.

Osobiście bardzo lubię następującą definicję zrównoważonego rozwoju: jest to rozwój, w którym na ochronie środowiska i rozwoju kapitału ludzkiego można zarobić."

Logo Festiwalu Logo Festiwalu

Redakcja Mój-Ogrodnik.pl
Kim jest taka osoba, co sobą reprezentuje?

Wanda Pazdan
"To trudne pytanie. Generalnie myślę, że jest to osoba kreatywna, z wyobraźnią, przebojowa, nastawiona na długofalowe rezultaty swoich działań i kochająca ludzi i przyrodę. Reprezentuje sobą cechy człowieka na miarę XXI wieku."

Dziękujemy za wypowiedź,
Redakcja Mój-Ogrodnik.pl


O konkursie o tytuł Menedżera Zrównoważonego Rozwoju, terminach i kwestiach organizacyjnych pisaliśmy na Ogrodniku w tym miejscu. Zapraszamy do udziału w Konkursie firmy Emi i magazynu "Ekologia i Biznes".