Firmy wiedzą o odpowiedzialności ale nic z tym nie robią

Polski biznes wie o korzyściach z CSR, ale nie podejmuje takich działań. Dlaczego? Czasem brakuje dostrzeżenia bezpośredniego związku między społeczną i etyczną aktywnością a zyskiem, czasem brakuje kadr, innym razem pomysłu. Jakie wyniki miały badania na zlecenie firmy doradczej Deloitte i KPP Lewiatan na temat odpowiedzialnego biznesu w Polsce?
Wiedzą, ale co z tym robią? Wiedzą, ale co z tym robią?
Mój ogrodnik - edukacja ekologiczna przez ogród Mój ogrodnik - edukacja ekologiczna przez ogrodnictwo
The best of the bests The best of the bests

Choć prawie 90 proc. szefów dużych polskich firm twierdzi, że ich przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne, tylko jedna trzecia spośród nich przyznaje, że ma strategię działań w tym zakresie – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i firmy doradczej Deloitte Polska.

Tylko 4 proc. badanych twierdzi, że prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu nie przynosi żadnych korzyści. Jacek Kuchenbeker, menedżer w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte Polska, komentuje w komunikacie do mediów, że wdrażanie konkretnych rozwiązań z zakresu CSR i bezpośrednie ich powiązanie z działalnością biznesową ma ograniczony wymiar: ”CSR nadal – mimo odmiennych deklaracji co do sposobu jego rozumienia – traktowany jest dość płytko, bardziej wizerunkowo, niż jako element zarządzania ryzykiem społecznymi i środowiskowym, mającymi realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa”.

Z badania wynika, że dla menedżerów polskich firm synonimem CSR jest najczęściej działanie zgodne z prawem (67 proc.). Wskazali także: ”działanie w sposób przejrzysty” i ”dbałość o stabilne zatrudnienie”. Zapytani natomiast o największą korzyść, jaką przynosi im działalność społecznie odpowiedzialna, wskazują na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej reputacji (70 proc. badanych). Na drugim miejscu wskazywali utrzymanie lojalności klientów oraz wiarygodności firmy (43 proc.).

Chociaż większość przedsiębiorców deklaruje, że działalność odpowiedzialna społecznie jest istotna w ich firmie, tylko niektórzy podejmują konkretne działania. W 36 proc. badanych firm został opracowany i wdrożony kodeks etyki. Mniej niż jedna trzecia firm posiada jakiś dokument, w którym spisana jest jej polityka społecznej odpowiedzialności, a tylko 28 proc. przedsiębiorstw posiada osobę odpowiedzialną za CSR.

Źródło: Puls Biznesu, print