O telefonach w kontekście ochrony przyrody

Łańcuch produkcji telefonów komórkowych staje się obecnie coraz dłuższy i bardziej skomplikowany. Wyspecjalizowane koncerny wykorzystują pracę nisko opłacanych robotników z Globalnego Południa, znane marki nic z tym nie robią, ponieważ nie mogą dopatrzeć się takich potrzeb u konsumentów. Jesteś odpowiedzialną konsumentką? konsumentem? Zainteresuj się i razem z Polską Zieloną Siecią wyślij do swojego operatora kartkę pocztową!

Chcesz mieć wybór i móc kupować telefony wyprodukowane w sposób odpowiedzialny dla ludzi i środowiska? Chcesz, by przy produkcji Twojego telefonu nie cierpiał pracownik afrykańskiej czy azjatyckiej fabryki, by przyroda pozostała nienaruszona (jak Dolina Rospudy w Polsce) oraz by walka o surowce do jego produkcji nie przeobrażała się w wojny domowe (jak w Kongo)? Zrób pierwszy krok i wyślij kartkę do swojego operatora telefonii komórkowej! - namawia Polska Zielona Sieć z Krakowa.

Rospuda z perspektywy kajaka Rospuda z perspektywy kajaka
Przyroda Rospudy - warta ochrony Przyroda Rospudy - warta ochrony

Oto, co czytamy na komunikatach PZS:
Niestety, jak dotąd "szeroki wybór" telefonów komórkowych dostępnych na polskim i europejskim rynku nie przełożył się w żaden sposób na możliwość zakupu aparatów, których produkcja spełniałaby wysokie standardy ekologiczne i społeczne. Operatorzy największych sieci komórkowych, takich jak T-Mobile (właściciel części akcji Polskiej Telefonii Cyfrowej będącej operatorem sieci Era i Heyah), Orange czy Vodafone (posiadający część akcji polskiego Polkomtela czyli firmy Plus), oferujący "darmowe" telefony w przypadku podpisania nowej umowy, twierdzą że powodem utrzymującego się takiego stanu rzeczy, jest niskie zainteresowanie odpowiedzialnymi produktami ze strony konsumentów.

Tak jest naprawdę? Nie interesujecie się tym, co kupujecie? nie obchodzą Was ludzie ani środowisko naturalne? Realizatorzy kampanii "MakeITfair", która wzywa firmy do uwzględniania kwestii praw człowieka i ochrony środowiska przy produkcji sprzętu elektronicznego, chcą to zmienić i dać konsumentom faktyczny wybór. Jeśli i Ty chcesz mieć wybór i móc kupować sprzęt wyprodukowany bez szkody dla środowiska i ludzi, wyślij kartkę-petycję do swojego operatora sieci telefonii komórkowej!

Dolina Rospudy z czystą wodą Dolina Rospudy z czystą wodą
Wodne liście ciągną się na całej rzece Wodne liście ciągną się na całej rzece

Dlaczego telefony są problemem etyczno-ekologicznym?

Łańcuch produkcji telefonów komórkowych staje się obecnie coraz dłuższy i bardziej skomplikowany. Marki takie jak Nokia, Apple, LG, Motorola, Samsung czy Sony Ericsson outsourcingują produkcję do krajów, gdzie koszty pracy są znacznie niższe niż w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Na rynku powstały duże korporacje-pośrednicy, takie jak np. Flextronics, Foxconn, and BenQ, które produkują sprzęt w Azji Południowej i Wschodniej sprzedawany następnie pod nazwami znanych marek, które widzimy na kupowanych przez nas aparatach.

Najważniejsi są ludzie

Jak pokazuje raport kampanii MakeITfair, w fabrykach, w których produkuje się telefony lub ich części, nagminnie łamane są prawa człowieka i prawa pracownicze. Pracownicy otrzymują niskie pensje często poniżej ustawowego minimum, normą są przymusowe nadgodziny i brak umów o pracę. Pracownicy zostają zwalniani w przypadku popełnienia błędu lub gdy zdarzy im się zasnąć nad taśmą produkcyjną. Związki zawodowe w tej branży praktycznie nie istnieją. Na Filipinach, gdzie zlokalizowanych jest wiele fabryk sprzętu elektronicznego związki występują w mniej niż 10% fabryk.

Rospudowe widoku w lipcu Rospudowe widoku w lipcu
Nietknięta nawet turystyką woda Rospudy Nietknięta nawet turystyką woda Rospudy

Środowisko naturalne

Przemysł elektroniczny zużywa ponad połowę światowej produkcji cyny i jedną czwartą kobaltu a same telefony komórkowe potrzebują ponad 30 różnych metali by mogły działać. Metale te wydobywa się głównie w Afryce i Azji, nierzadko w warunkach nagminnego pogwałcania szeregu międzynarodowych konwencji i z dużą szkodą dla środowiska w okolicy kopalń.

Odpady znowu trafiają do krajów biednych

Niestety, nawet wtedy, gdy przestają być już potrzebne, telefony wciąż mają negatywny wpływ na środowisko i ludzi w krajach rozwijających się. W 2009 roku w użyciu było ponad miliard telefonów. Ogromna ich część ląduje na wysypiskach w Afryce czy Azji. Przy braku odpowiednich norm regulujących ich utylizację, w krajach takich jak Ghana, Nigeria, Chiny i Indie przy zbieraniu i oddzielaniu części elektronicznych, a następnie odzyskiwaniu z nich cennych substancji takich jak miedź, nikiel czy złoto pracują ludzie bez żadnych zabezpieczeń kalecząc się i wdychając niebezpieczne dla zdrowia substancje. Często pracę tę wykonują dzieci.

Więcej informacji na temat kartki do operatora na stronie PZS.

Poniżej także najnowszy filmik The Story of Stuff, właśnie o elektronice (2010):