Budownictwo ekologiczne w służbie światu

Budownictwo Ekologiczne to zaspokajanie lokalnych potrzeb i zwalczanie globalnych zmian klimatycznych. Ile w tym mody, ile rzeczywistych potrzeb mieszkańców planety? A może to jedyne dobre rozwiązanie na nasze globalne bolączki? Jedno jest pewne - warto się zainteresować tematem, szczególnie dla prywatnych celów.
Polish Green Building Council Polish Green Building Council

Według Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych, budynki zużywają od 30-40% całkowitej energii. Nie ma jednego globalnego sektora więcej zużywającego – a tym samym mogącego potencjalnie redukować zużycie – węgla, niż sektor budownictwa.

Jak wykorzystać szanse?

Budynki ekologiczne mogą odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu tanich mieszkań, miejsc pracy i usuwaniu skutków awarii, według nowego raportu z World Green Building Council (WorldGBC) ogłoszonego we wrześniu 2010 roku - na początku Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego. Sektor budownictwa zatrudnia bezpośrednio 5-10% siły roboczej w większości krajów.

Zwalczanie Globalnych Zmian Klimatycznych, Wypełnianie Lokalnych Priorytetów podkreśla, jak istotną rolę mogą odgrywać budynki ekologiczne w zaspokajaniu potrzeb lokalnych na całym świecie, w tym na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, a także zapewnienie najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

"W przeszłości uważaliśmy, że rozwiązywać problemy ochrony środowiska będziemy mogli tylko wtedy, gdy nastaną dobre czasy, że "ekologia" w trudnych czasach musi zająć miejsce z tyłu, za wzrostem gospodarczym" - zauważa Jane Henley, prezes WorldGBC. "Ten raport pokazuje, że to jest zły wybór. Mamy powiększającą się bazę danych międzynarodowych przykładów, w których domy, budynki i społeczności rozwiązują palące kwestie lokalnych potrzeb i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w tym samym czasie."

W praktyce koszty przeważają

Budowa budynków ekologicznych zazwyczaj kosztuje tylko 3-5% więcej od standardowych budynków, ale może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 35% - a w niektórych przypadkach może być neutralna pod względem emisji. Budynki ekologiczne edukują również produkcję odpadów o 70%, zużycie wody o 40%, a zużycie energii między 30-50% - w niektórych przypadkach produkują energię, którą można wysłać z powrotem do sieci.

"Budynki są najbardziej opłacalnym sposobem redukcji emisji dwutlenku węgla i decydenci polityczni na całym świecie, muszą uznać to w nadchodzących negocjacjach międzynarodowych na COP16 w Meksyku," mówi Jane Henley.

"To jest aktualne przesłanie. Wpływ kryzysu finansowego wciąż jest z nami, a sytuacja w Pakistanie stanowi przypomnienie o straszliwej dewastacji jaką klęski żywiołowe mogą powodować", mówi Paul King, prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego i przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Polityki Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. "Wyzwania stojące przed krajami na całym świecie mogą się różnić lokalnie, ale wspólny temat pozostaje - znaczenie środowiska architektonicznego w dostarczaniu społeczności wysokiej jakości życia. Jako że również dążymy do radykalnej redukcji emisji dwutlenku węgla, nie możemy stracić tej szansy na obustronne korzyści- zwalczanie globalnych zmian klimatycznych i wypełnianie lokalnych priorytetów."

Save the World - z budownictwem w stylu eko Save the World - z budownictwem w stylu eko
Dom ekologiczny w praktyce (fot. Bilińscy) Dom ekologiczny w praktyce (fot. Bilińscy)

Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego z Krakowa i będące jego członkami stowarzyszenia budownictwa ekologicznego świętowały inauguracyjny Światowy Dzień Budownictwa Ekologicznego 23 września 2009 do podniesienia statusu "ekologicznych" budynków na świecie w prowadzeniu do COP15 w Kopenhadze. W tym roku świętowanie Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego odbędzie się poprzez szereg kluczowych działań w ponad 18 krajach na całym świecie będą organizować imprezy w tym tygodniu lub w jego okolicach.Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (WorldGBC) jest siecią krajowych stowarzyszeń budownictwa ekologicznego z całego świata, co czyni ją największą organizacją międzynarodową wpływającą na ekologiczny rynek budowlanego.
Budownictwo ekologiczne

Agnes Vorbrodt-Schurma oraz Rafał Schurma są wykładowcami na Uniwersytecie Harvarda prowadzącymi wykłady o budownictwie zrównoważonym w programie magisterskim Zarządzania Środowiskowego, jak również założycielami krajowego oddziału WGBC - Polish Green Building Council. Inne inne ciekawe linki: Ekologiczne Drogi.pl
Źródło: Informacja prasowa