Jak studenci na SGGW poznają ekologię i CSR

Czym skorupka za młodu nasiąknie,tym na starość trąci. A ponieważ nasi polscy studenci na proekologiczne manifestacje nie chodzą, do żadnych społecznych organizacji nie należą, pozostaje im konsumpcja (oby właściwie odpowiedzialna) i uczenie się na konferencjach. Jest lepiej niż kilka lat temu, ponieważ takie konferencje przynajmniej są!
Debata o zrównoważonym rozwoju Debata o zrównoważonym rozwoju
Ekologia komercyjna jest cool Ekologia komercyjna jest cool
Ochrona przyrody czy sprzedaż? Ochrona przyrody czy sprzedaż?

"Eksperci od CSR: ekologia jest teraz na topie"

Polityka i edukacja ekologiczna w firmie czy instytucji, powiązania działań z zakresu CSR z ideą zrównoważonego rozwoju, „ekologia komercyjna” oraz wzrost świadomości konsumentów w kwestii ochrony środowiska – to tylko niektóre z problemów, które poruszano na wczorajszej konferencji „CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji. Szanse i wyzwania” w Bibliotece SGGW.

W konferencji wzięli udział specjaliści i praktycy w zakresie CSR oraz ekologii. Marta Niwczyk z krakowskiej fundacji Aeris Futuro opowiedziała o płaszczyznach jej działalności, tj.: edukacja ekologiczna, zwiększanie bioróżnorodności, offsetting czy zalesianie kraju, wspominając przy okazji o projekcie zielonej prezydencji Polski w UE. Podkreśliła również korzyści dla biznesu płynące z wdrażania strategii CSR i zrównoważonego rozwoju, czyli prestiż, ale także realne oszczędności finansowe.

Katarzyna Dulko z Ringer Axel Springer Polska zwróciła uwagę na fakt, że ekologia to ostatnio „temat na topie”. Szum medialny i wzrost popularności osób promujących zachowania proekologiczne często nie przynoszą jednak jej zdaniem realnych efektów w kwestii uświadomienia społeczeństwa. W prelekcji podkreśliła, że wypracowanie i wdrożenie w firmie określonej polityki ekologicznej jest bardzo trudne ze względu na realia gospodarcze (wzrost kosztów np. recyklingu).

Barbara Szczęsna z GoodBrand przedstawiła uczestnikom konferencji problem bojkotów konsumentów, coraz bardziej wyczulonych na niszczące środowisko lub nieetyczne działania firm. Jako przykłady takich protestów podała te przeciwko m.in. BP, Sturbucksowi oraz adidasowi.

Kolejną prelegentką była Olga Heniec z Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska. Opowiedziała ona pokrótce o akcjach edukacji ekologicznej pracowników oraz działaniach proekologicznych w ramach resortu, tj.: ograniczenia zużycia prądu i wody, elektroniczny obieg dokumentów, realizacja „zielonych konferencji” czy zwiększenie liczby miejsc dla rowerów na terenie różnych ministerstw.

Spotkanie zakończyła debata moderowana przez Magdalenę Pachulską z FOB, w której udział wzięły: Olga Heniec, Aleksandra Turek z PwC oraz Mariola Sykuła z firmy Barlinek. Ta ostatnia zwróciła uwagę na korzyści wizerunkowe firmy płynące z angażowania się w działalność proekologiczną (lepsze postrzeganie wśród konsumentów i partnerów biznesowych). Olga Heniec wymieniła formy propagowania przez Ministerstwo Środowisko idei zrównoważonego rozwoju wśród przedsiębiorców, tj.: kampanie informacyjno-edukacyjne, różnego rodzaju badania, rozmowy z przedstawicielami biznesu w ramach prezydencji Polski w UE. Aleksandra Turek przybliżyła uczestnikom konferencji projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, który PwC stworzyło w odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy, oraz korzyści płynące z udziału w nim (m.in. bezpłatne konsultacje, uporządkowanie działań z zakresu CR oraz ich promocję).

Źródło relacji: portal PRoto.pl
Organizatorzy: CSR CASE STUDY 2011