Organic Marketing Forum 2011

6. Międzynarodowe Spotkanie w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Produktów Ekologicznych i Surowców Naturalnych odbędzie się już w maju w Warszawie. To wartościowe w kontakty i treści merytoryczne spotkanie, na którym obowiązkowo powinni się znaleźć wszyscy, którzy chcą sprzedawać lub promować produkty ekologiczne. Nie tylko żywnościowe.
Organic Marketing Forum w Warszawie Organic Marketing Forum w Warszawie
Duży wybór produktów ekologicznych Duży wybór produktów ekologicznych
Warto odwiedzić Organic Marketing Forum Warto odwiedzić Organic Marketing Forum

„Bio i komunikacja – Wspólnie do sukcesu” to motto 6. Organic Marketing Forum w dniach 26-27 maja 2011 w Warszawie, gdzie spotkają się rolnicy, producenci, przetwórcy oraz handlowcy branży ekologicznej z całej Europy.

Podczas tego międzynarodowego Forum będą poruszane nie tylko tematy dotyczące aktualnego rozwoju rynku Europy Wschodniej i Zachodniej oraz strategii przy odbudowie rynków, ale przede wszystkim nawiązywane kontakty i przyszłe współprace. Organic Marketing Forum wraz z 500 oczekiwanymi uczestnikami z prawie 30 krajów jest największym spotkaniem branży ekologicznej Środkowej i Wschodniej Europy.

„Również podczas dwóch ostatnich lat kryzysu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej został odnotowany wzrost zbytu i oferty produktów ekologicznych. Zwiększyła się liczba nie tylko oferentów surowców naturalnych, ale też znakomitych produktów spożywczych. Pomimo tego na Wschodzie nadal rośnie zapotrzebowanie na produkty i artykuły spożywcze, ponieważ krajowi producenci są w stanie tylko częściowo pokryć zapotrzebowanie konsumentów, które nadal rośnie” - powiedział Bernhard Jansen, prezes EkoConnect.

Organizatorem jest EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej
i Wschodniej Europy z siedzibą w Dreźnie. Oprócz konferencji możliwy jest też udział w wyjeździe studyjnym oraz Biznes Giełdzie Partnerskiej. Spotkanie jest prowadzone w czterech językach polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim (oraz częściowo czeskim). Dodatkowo do dyspozycji uczestników będą tłumacze. Wielojęzyczność spotkania pozwala na łatwiejsze nawiązanie kontaktów między Europą Wschodnią i Zachodnią.

Przedsięwzięcie organizowane jest przy współpracy z polskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych – Ekoland, z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz Organic Retailers Association z Austrii (ORA), oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych - Polska Ekologia. Forum zostało objęte patronatem Polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz IFOAM EU Group. Na stronie www.organic-marketing-forum.org możliwe są już zgłoszenia. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Zgłoszenia „first minute” po promocyjnych cenach obowiązują do 28. lutego 2011.

Redakcja Ogrodnika poleca!