10 najważniejszych pytań o zarządzanie CSR

Załóżmy, że masz świetną propozycję zawodową, by zajmować się CSR-em, społeczną odpowiedzialnością biznesu, sustainability czy jak inaczej to nazwano w prywatnej firmie. Taka oferta może się wydawać o tyle atrakcyjna, co przytłaczająca, ponieważ "zajmowanie się CSR-em" to wciąż dosyć trudno definiowalne zajęcie.
Mroczna wizja zarządzania firmą Mroczna wizja zarządzania firmą
Wspiąć się na szczyty z CSR-em Wspiąć się na szczyty z CSR-em
Czysta przestrzeń powinna pozostać czystą Czysta przestrzeń powinna pozostać czystą

Każdy, kto przystępuje do tego zadania po raz pierwszy, powinien odpowiedzieć sobie na 10 podstawowych pytań. Zestawiliśmy je zgodnie z badaniami i doświadczeniem organizacji Network for Business Sustainability (NBS) z Kanady (kontakt).

1. Czy inwestycje w zrównoważony rozwój (CSR) się zwracają?

Jeśli przeanalizujemy ponad 30 lat badań na ten temat na całym świecie, to odpowiedź brzmi: tak. Zwrot z tego typu inwestycji może być czysto finansowy (ceny akcji przedsiębiorstwa), operacyjny (oszczędności na kosztach), strategiczny (lojalność klientów). Problem jednak polega na tym, by dokonywać właściwych inwestycji. Na przykład zewnętrzna środowiskowa certyfikacja może szczególnie wzmocnić pozycję u udziałowców - jeśli na tym nam zależy, a budowanie relacji z interesariuszami może przedłużyć długoterminowe zyski i ocalić w kryzysie.

2. Jak sprawić, by zrównoważony rozwój był częścią kultury korporacyjnej?

Trzeba spojrzeć dokładnie na to, co działo się w naszej organizacji do tej pory, tak jakby to było jej portfolio. Przeglądamy i identyfikujemy te praktyki, czy projekty, które rzeczywiście przybliżały nas do zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju. wtedy dopiero można zaimplementować formalne i nieformalne środki , które wzmocnią już istniejące wysiłki i poświęcenia. Poza tym trzeba skłonić najwyższe kierownictwo, jeśli jeszcze tego nie robią, do dawania dobrego przykładu. To oni mogą szerzyć ideę CSR w firmie najskuteczniej. Pomocne będą takie wartości jak liderowanie, związkowość czy sprawna komunikacja pracownicza.

3. Jak nasz łańcuch dostaw może stać się bardziej konkurencyjny i zrównoważony?

Zidentyfikowanie czynników motywujących, oszacowanie aktualnego poziomu i usprawnianie działających praktyk - to mapa drogowa w analizie łańcucha dostaw. Wszystkie czynniki mogą brać udział w tym procesie: klienci, koszty, zgodność z prawem, marketing, konkurencja, nawet wyczucie swojego sumienia - zmiany są powodowane zarówno przez wewnętrzne bodźce, jak zachęty dla pracowników, jak i zewnętrzne (współpraca z regulatorami). Współpraca z wszystkimi dostawcami i poddostawcami to połowa sukcesu.

4. Czy nasi klienci zechcą zapłacić za zrównoważony rozwój?

Tak, ale w zależności od rodzaju produktu, typu konsumenta, samej firmy i innych czynników. Konsumenci chcą wiedzieć, albo przynajmniej wierzyć, że ich pieniądze oznaczają zmianę. Dlatego oczekują, że jeśli firma angażuje się w CSR, to ma to realne znaczenie dla jej biznesu. Są skłonni zapłacić więcej za mniej, jeśli tylko będą dzięki temu postrzegani jako altruistyczni lub zyskają w tym procesie lepszy status. A skoro zapłacą więcej, to są też skłonni częściej ukarać firmę, jeśli ta nie spełni ich oczekiwań.

5. Jak najlepeij zaangażować własnych interesariuszy?

najpierw trzeba ich zidentyfikować, następnie dla każdej z obranych grup opracować strategię zaangażowania - czy będzie to relacja "wymiany transakcyjnej" (wzajemnie coś sobie dajecie), relacja porozumienia (budowanie mostów), czy relacja dążąca do zmian (naprawianie problemów)? Każda z decyzji wejścia w dialog musi być podparta głęboką wiedzą o partnerach, własnej branży i panujących w niej zasadach. Trzeba także ustalić zasady, które będą przyświecać i definiować współpracę. dialog z Interesariuszami opłaci się z pewnością, jeśli nie długotrwałymi relacjami, to przynajmniej stworzeniem środowiska do szybszego odpowiadania na potrzeby z zewnątrz.

6. Jakie są najlepsze metody mierzenia własnego wpływu np. na środowisko?

Na rynku jest obecnie wiele narzędzi pozwalających firmom na mierzenie własnego foot print-u. To, na które się zdecydujemy, powinno być dopasowane do naszych potrzeb, branży, celów, jakie chcemy osiągnąć. Przykładem może być LCA, ISO 26 000, GRI, czy współpraca ze sprawdzonym partnerem.

7. Jak nasze działania CSR mogą przyciągnąć najlepszych pracowników?

Po pierwsze, zarówno obecni, jak i przyszli pracownicy powinni być świadomi, co właściwie robimy. Obecnym pracownikom należy pokazać, jak w tej chwili pomagają środowisku, przyczyniając się także do dobrych wyników firmy. Pracownicy, którzy czują się częścią twoich działań CSR, zawsze chętniej Ci pomogą i ... jak pokazują badania, rzadziej zdecydują się odejść z firmy.

8. Jak moja firma może się włączyć w debatę nad zmianami klimatycznymi?

Po pierwsze, trzeba zidentyfikować kluczowe ryzyka i wyzwania klimatyczne we własnym sektorze. najlepeij wejść we współpracę z branżowymi stowarzyszeniami, a nawet konkurencją. Stopniowe włączanie czynników klimatycznych w strategię biznesową to tak ważny czynnik, jak budowa wewnętrznych mechanizmów kontrolujących emisje i wycieki. W tym przypadku warto także zdać się na wiedzę i doświadczenie partnerów zewnętrznych.

9. Czym jest business sustainability?

Ilu znawców tematu, tyle odpowiedzi. Odchodząc od tradycyjnej definicji tripple bottom line, opłaca się poznawać i realizować ten temat, ponieważ jak pokazują przykłady firm, które już to robią, CSR pomaga dobrze funkcjonować finansowo, zarządzać ryzykiem i sprawiać, by pracownicy byli zadowoleni. Czy to nie wystarczy?

10. Skąd brać wiedzę na temat CSR?

To temat nie tylko nowy, ale i z założenia innowacyjny, którego nie można poznać i nauczyć się raz na zawsze. rozwój zrównoważony to droga i możemy na nią wejść w każdym momencie naszego życia, ale dopiero po jakimś czasie staje się dla nas zrozumiała. Studia z CSR-u, staże, praca w podobnych zadaniach, obserwowanie osób, które już się tym zajmują, no i przede wszystkim Internet. Bądźcie na czasie z tym co się dzieje w świecie CSR-u, także dzięki Redakcji Ogrodnika.

Pozdrawiamy!