Co kluczowi menedżerowie ds. CSR uważają za najważniejsze?

Zarządzanie projektami to bardzo przydatna umiejętność w CSR-rze, jako że większość idei zrównoważonego rozwoju to w praktyce mniejsze lub większe działania projektowe. Mają swój cel, zamierzenia, osoby odpowiedzialne za ich organizację, środki i w końcu rezultaty a najlepiej też metody ewaluacji i oceny.
Jedna osoba też sobie poradzi, jeśli tylko wie jak Jedna osoba też sobie poradzi
Nawet najlepsze narzędzia mogą nie pomóc? Nawet najlepsze narzędzia mogą nie pomóc?
Jak zarządzać produkcją i merketingiem, by przynosiła odpowiednie zyski? Jak zarządzać produkcją i marketingiem?

Przebadano 15 kierowników wysokiego szczebla zarządzania w międzynarodowych korporacjach, którzy są lub byli zaangażowani w realizację projektów z zakresu odpowiedzialnego biznesu i co się okazało? Najważniejszą potrzebą na jaką wskazywali, to potrzeba spójnego zarządzania wszelkimi inicjatywami tego typu. W badaniu wyłonił się obraz składający się z trzech podstawowych i kluczowych elementów tegoż zarządzania:

1. Wyznaczanie celów
2. Tworzenie systemu zachęt
3. Formalizowanie struktur


Ad.1. Zaczynamy się oczywiście od samych celów - po co i dla kogo czego chcemy realizować projekty odpowiedzialne w naszym biznesie?

"Targets for sustainability initiatives like reducing carbon footprint and decreasing waste must be set with a clear understanding of the here & now baseline. We heard repeatedly that executives were eager to set goals but often did not know what the current situation was. This makes assessment of the current situation a prerequisite for goal-setting. We heard about carbon reductions, decreasing solid waste, reducing energy consumption, and, less often, lowering water usage. "

Żeby w naszej sytuacji nie pojawił się problem obietnic bez pokrycia, po prostu musimy ciężko pracować i dokładnie zbadać to, na czym stoimy. Praca kontrolera, można by powiedzieć, jest nieodzowna.

Ad.2. Marchewka czy kij - o to jest pytanie? W obu przypadkach możemy mówić o pewnych sukcesach na rzecz większej odpowiedzialności biznesu, ale mając na uwadze długoterminowość tego procesu lepiej zachęcać niż ganić. Zrozumiałe jest zatem, że firmy próbują włączyć pracowników do rozwoju zrównoważonego poprzez różne bonusy, zależność wynagrodzenia od osiąganych wyników w tej kwestii. Szkoda tylko, że z reguły skupiają się tylko na najwyższym kierownictwie.

"Direct bonuses are the most typical incentives; some companies are using indirect means like funding sustainability projects chosen by employees."

Ad.3. Większość z firm nie posiada sformalizowanego jednoznacznego przywództwa związanego z rozwojem zrównoważonym. Sukcesy są więc zbiorcze, a odpowiedzialność rozproszona. To zasadniczy błąd w drodze do sukcesu i efektywności zarządzania CSR. Taka realna potrzeba jest dostrzegana przez menedżerów z różnych branż. Tylko jak wprowadzać w życie rekrutację i późniejsze utrzymanie tak strategicznego, a zarazem elastycznego stanowiska jakim jest Chief Sustainability Officer?

"Identifying owners for sustainability strategy, organization, process, and technology are the critical components. When the Chief Sustainability Officer role exists, it should be a mediator across these components, connecting and reducing friction between the functional owners."

Na podstawie artykułu: Christopher Mines z Forrester Research na Greenbiz
Opracowanie: Redakcja Mój Ogrodnik