Jakie działania firm zakwalifikować do działań CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych i podejmowaniu decyzji. CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Powinna być integralną częścią polityki przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility). Artykuł z 2009 roku.

Przedsiębiorstwa prywatne przyjmują na siebie modele zarządzania ekologicznego dobrowolnie, ponieważ ekologia z reguły nie jest ich formalnym prawnym obowiązkiem. Dlatego angażują się w wybrane przez siebie przedmioty działalności, takie, w których posiadają największe kompetencje.

Społeczne zaangażowanie biznesu:

Podejmowanie przez firmę kwestii społecznych i udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest pojęciem węższym od społecznej odpowiedzialności biznesu. Obejmuje różne metody zaangażowania firmy, jak: wsparcie finansowe, pomoc rzeczową, wolontariat pracowniczy. Uwiarygodnia firmę w oczach opinii publicznej i buduje jej pozytywny wizerunek na zewnątrz.

(ang.: corporate community involvement, corporate community investment)

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność firmy


Gama przedmiotowych aspektów zarządzania CSR w społecznie odpowiedzialnej firmie jest bardzo szeroka i zależy w gruncie rzeczy od profilu działalności czy branży. Pośród tych działań, które można połączyć z wpływem decyzji organizacji biznesowej na środowisko przyrodnicze w Polsce, dominujące są następujące dobre praktyki: wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i uczestnictwo w konkursach, recykling oraz efektywne wykorzystanie energii.

Przykładowe działania CSR:
- Stosowanie kompletności obowiązującego prawa (sic!)
- Zarządzanie ryzykiem (także poza-finansowym)
- Eko-eventy i eko-marketingowe działania
- Wydajność zasobów: redukcja kosztów przy ograniczeniu zużycia surowców i energii
- Zwiększenie sprzedaży poprzez wprowadzone ekologiczne produkty i odpowiedzialne usługi
- Ekologiczne etykiety i certyfikowanie
- Tworzenie nowych modeli biznesowych opartych o etykę, ekologię
- Ekologiczne zamówienia publiczne - np. Green IT
- Doradzanie środowiskowe klientom (partnerom)
- Gromadzenie etycznych funduszy inwestycyjnych
- Poszanowanie dla różnorodności biologicznej (zagrożone gatunki) i inwestycje w tym kierunku
- Ograniczenie produkcji odpadów i zanieczyszczeń - ciągłe i celowe
- Świadomość wpływu na zmiany klimatu (emisje) - obliczalność i redukowanie
- Mechanizmy internalizujące zewnętrzne koszty środowiskowe – np. uwzględnianie założeń środowiskowych na etapie projektowania produktu (eco-design, cykl życia) itp.

Tekst i zdjęcia: Profesjonalny CSR, 2009