Zarządzanie i projekty ekologiczne w mediach na przykładzie wydawców prasy

Ekologia jest stosunkowo nowym elementem biznesu, dlatego wciąż kreuje potencjał do innowacyjnego zagospodarowania. Istotne są te aspekty, które tłumaczą zachowania przedsiębiorców względem problemów środowiskowych. Będzie to unikanie potencjalnych konfliktów, lub pozytywna, nawiązująca do natury, polityka produktowa i sprzedażowa. Takie spojrzenie na ekologię ma w biznesie przełożenie zarówno na pojedynczą markę czy produkt, jak i na cały system organizacyjny firmy. Artykuł z 2009 roku.

Potencjał i miejsce dla zarządzania ekologicznego w firmie mediowej
Media, w tym media drukowane nie należą do branż, które w pierwszej kolejności kojarzone są z ekologią czy ochroną środowiska. Próg akceptacji ich „zielonych” przekazów jest pomniejszony przez niechęć do mówienia o nich konkurencji. Tymczasem wiele aspektów działalności przedsiębiorstw wydawniczych dotyka problemów współczesnego zarządzania ochroną środowiska, choć mogą być przez wiele mediów nierozpoznane.

Za przykład wydawcę prasy drukowanej w Polsce: Sukcesy każdego wydawcy prasy zależą od spełnienia takich warunków jak: - posiadanie odpowiedniego zasięgu czytelników (sprzedaż egzemplarzowa i dotarcie do pożądanej grupy odbiorców), dzięki którym tytuł jest w stanie zdobyć reklamodawców;
- dobre kontakty biznesowe,
- opinia rzetelnego partnera biznesowego;
- pozycja lidera w danym segmencie tytułów;
- aż w końcu wartość merytoryczna tytułów.

Upraszczając, czytelnicy zgodnie z własnymi preferencjami wyznaczają pozycję pisma, gdyż czytelnictwo przekłada się na wpływy z reklam. Tylko właściwe odczytanie potrzeb czytelników pozwala wydawcy w taki sposób sformułować ofertę wydawniczą, by obie strony były zadowolone. Tytuły konkurują ze sobą o czytelników w odpowiednich segmentach. Mając odpowiednią grupę odbiorców, którzy płacą za gazetę (rzadziej są to bezpłatne tytuły, choć i te głównie utrzymują się z reklam) istnieją podstawy dla reklamodawców do wydawania własnych budżetów reklamowych, marketingowych na powierzchnię reklamowa właśnie w tym tytule. Wydawcy największe zyski mają z reklam, ale te przychodzą, jeżeli wydawca sprzedaje tytuł. Przykładowo, pisma motoryzacyjne czy komputerowe są traktowane jako specjalistyczne, gdyż mają określoną wąską grupę odbiorców. Inaczej jest w przypadku gazet masowych, które celują w szerokiego odbiorcę.

Gdzie powstaje miejsce na zarządzanie pod hasłem ekologii i projekty środowiskowe?

Kolorowa koniczyna łąkowa Kolorowa koniczyna łąkowa jest slodka i smaczna

Ochrona środowiska

jest ważna dla przedsiębiorcy, który poważnie myśli o długoterminowej działalności. W praktycznie każdej branży przedsiębiorcy muszą korzystać z zasobów naturalnych, energii, czy zdolności środowiska naturalnego do neutralizacji zanieczyszczeń gospodarczych. Jeśli obecnie, lub w przyszłości, kwestie środowiskowe zostaną zaniedbane, w wyniku internalizacji kosztów zewnętrznych wyniki finansowe praktycznie każdej firmy będą gorsze od oczekiwanych. Biznes ma tymczasem zarabiać i na tym polega jego wartość.

1. Biznes to biznes

Celem teorii i praktyki zarządzania proekologicznego nie jest wmawianie przedsiębiorcom, że należy dbać o środowisko, ponieważ jest to dobre. Celem włączenia dyskursu ekologicznego w zarządzanie przedsiębiorstwem jest udowodnienie, że ekologia w biznesie się opłaca. Jak szybko to nastąpi zależy już od samej firmy i realizacji tkwiącego w niej potencjału.

2. Czytelnicy to klienci. Klient ma zawsze rację.

Świadomość ekologiczna wchodzi w skład szeregu czynników mających wpływ na preferencje czytelnicze i jest przedmiotem badań nad zachowaniami konsumenckimi, także w Polsce. (BADANIA) Zgodnie z badaniami konsumenci oczekują od firm, by te zaczęły zwracać uwagę na ekologię. Postawy rodzą potrzeby, a te pociągają za sobą rynek konsumencki. Reklamodawcy, którzy zainwestują w działania ekologiczne, mają szansę na zwiększenie zysków ze sprzedaży swoich produktów i usług.

WNIOSKI:
Powyższa skrócona analiza działalności wydawniczej nie wynika bezpośrednio z badań, ale sugeruje związek między wzrostem świadomości ekologicznej czytelników (pierwszych klientów) z reakcją w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawcom opłaca się być ekologicznym i nie opłaca się szkodzić środowisku. Konkretne działania są składową wielu czynników, jak wymagań prawnych, pozycji na rynku, wpływu międzynarodowego właściciela oraz oczekiwań kluczowych klientów firmy.

Kończąc rozważania, dlaczego warto się zainteresować, a następnie wdrażać projekty ekologiczne w firmach wydawniczych, trzeba powiedzieć, że ekologia w biznesie to nie tylko akcje promocyjne i odświętne sadzenie drzew, choć one także przynoszą wymierne korzyści. Ważnym zadaniem wydawcy prasy jest prowadzenie edukacji ekologicznej czytelników. To z mediów zwykli obywatele czerpią najwięcej informacji o świecie. I to media mogą ich wiele nauczyć. By organizacja wprowadzająca zarządzanie ekologiczne była wiarygodna, wszelkie działania musi rozpocząć przede wszystkim wewnątrz siebie, m.in. policzyć, ile zużywa papieru, czy prądu, sprawdzić, jakie produkuje odpady i jak je utylizuje. Dopiero wtedy powstaje możliwość na działania marketingowe, raportowanie, czy innowacyjność w produktach. Kolejność powinna być zatem następująca: najpierw praca systemowa, kontrolingowa i organizacyjna, dopiero później PR (public relations).

Tekst i zdjęcia: Profesjonalny CSR, 2009
Z ciekawostek na temat CSR wydawców w Polsce - Raport GRI A+ Ringier Axel Springer Polska