Wykaz odpadów w firmie: jak się do tego zabrać?

Zestawienie zbiorcze powstałych w wyniku Twojej działalności gospodarczej odpadów (nie komunalnych) za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć najpóźniej do 15 marca. Ustawodawca za niezastosowanie się do obowiązku przewiduje karę 10 tys. zł, którą urzędy rzeczywiście stosują. jak podejść bezboleśnie do sprawy?
Same mile zielone widoczki nie świadczą jeszcze o proekologiczności firmy ... Same mile zielone widoczki nie świadczą jeszcze o proekologiczności firmy ...
Miejska zgoda na ekologiczne rozwiązania Miejska zgoda na ekologiczne rozwiązania
Dobre nawyki procentują, z kalendarza Polskiej Zielonej Sieci Dobre nawyki procentują, z kalendarza Polskiej Zielonej Sieci

W natłoku codziennych spraw przedsiębiorcy często zapominają, ale też w wielu przypadkach nie są świadomi, o jakie obowiązki środowiskowe chodzi. Winny jest nie tylko brak komunikacji ze strony urzędowej, ale przede wszystkim brak świadomości czy woli po stronie przedsiębiorców (nie uważają kwestii ekologicznych za prawnie istotne). Warto jednak poświęcić tym kwestiom odrobinę czasu, ponieważ konsekwencje zaniedbań mogą być dotkliwe, nawet dla dużych firm. Prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej wiąże się z powstawaniem odpadów. Nawet firmy, które tylko wynajmują powierzchnie użytkowe (biura) i posiadają podpisane umowy z firmami na odbiór odpadów, są zobligowane do dopilnowania kilku formalności, które nałożył na nie ustawodawca. W tym miejscu przybliżymy jeden z obowiązków przedsiębiorcy, czyli przedkładanie urzędom EWIDENCJI ODPADÓW. Jest to kontynuacja artykułu pt. Co jako firma o urzędach i odpadach wiedzieć musisz

EWIDENCJONOWANIE:

Na przedsiębiorcy prowadzącym ewidencję odpadów spoczywa obowiązek przekazywania odpowiedniemu marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (Art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach). W przypadku nawet drobnej działalności, ewidencji podlegają wszystkie wytworzone odpady z wyłączeniem odpadów komunalnych (Art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach) i wszystkie wytworzone odpady powinny zostać uwzględnione w zestawieniu zbiorczym.

Zestawienie zbiorcze za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć najpóźniej do 15 marca. Ustawodawca za niezastosowanie się do obowiązku przewiduje karę 10 tys. zł, którą urzędy rzeczywiście stosują. Wszelkie możliwe informacji odnośnie składania zestawienia zbiorczego oraz wzór formularza, który należy wypełnić i złożyć są dostępne na stronie Wydziału Informacji i Planowania Samorządu Województwa.

Informacje: Tomasz Czerwiński