Katarzyna Michniewska: Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Na mocy ustawy o opłacie produktowej krajowi producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, jak i firmy sprowadzające towar z zagranicy powinny się zatroszczyć o recykling tychże opakowań. Jako organizacja odzysku Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. odciąża przedsiębiorców realizując w ich imieniu odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. O swoich zadaniach opowiada Prezes organizacji Katarzyna Michniewska.
Katarzyna Michniewska Eko Cykl Organizacja Odzysku Katarzyna Michniewska - Eko Cykl Organizacja Odzysku


Mój-Ogrodnik.pl
Czym zajmuje się organizacja odzysku?
Katarzyna Michniewska:
Wraz z naszymi kontrahentami współtworzymy krajowy system recyklingu odpadów opakowaniowych, zapobiegając ich deponowaniu na składowiskach. Dzięki temu każdy z naszych klientów bierze udział w domykaniu ekologicznego cyklu życia opakowań swoich produktów. Odbiorcami naszych usług są firmy wprowadzające na rynek wyroby w opakowaniach. Ustawowo są oni zobowiązani do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ciążące na nich zobowiązania mogą powierzyć naszej firmie unikając w ten sposób konieczności uiszczania opłaty produktowej do urzędu marszałkowskiego.

Działamy aktywnie na rynku od prawie 7 lat, dzięki czemu dysponujemy wiedzą i praktycznym doświadczeniem niezbędnym w realizacji przejętych zobowiązań. Prowadzimy również szkolenia i audyty środowiskowe z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jednocześnie staramy się promować nowe rozwiązania w zakresie ekologii m.in. poprzez wspieranie produktów i opakowań z recyklingu.

Mój-Ogrodnik.pl
Kto dokładnie jest w Polsce odpowiedzialny za odzysk i recykling opakowań?
Katarzyna Michniewska:
Na mocy ustawy z 2001 roku o opłacie produktowej obowiązkiem tym są obciążeni zarówno krajowi producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, jak i firmy sprowadzające towar w opakowaniach z zagranicy. Dodatkowo duże sklepy, jak i sieci handlowe powinny się zatroszczyć o recykling jednorazowych foliówek oraz innych opakowań, które dodają od siebie do sprzedawanych produktów. Jako organizacja odzysku odciążamy przedsiębiorców realizując w ich imieniu odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.

Mój-Ogrodnik.pl
Co może zrobić przedsiębiorca, który nie ma pewności czy powinien się rozliczać za opakowania?
Katarzyna Michniewska:
W pierwszej kolejności można skontaktować się z urzędem marszałkowskim, który jest odpowiedzialny za opłatę produktową. Na pewno warto również zajrzeć na stronę internetową www.ekocykl.org lub przyjść na nasze szkolenie, na którym szczegółowo omawiany ustawowe wymogi. Do tej pory przeszkoliliśmy ok. 1000 przedsiębiorców a ponad 3500 firm zostało naszymi klientami.

Mój-Ogrodnik.pl
Jak wyglądają szczegółowo obowiązki w zakresie recyklingu opakowań?
Katarzyna Michniewska:
Polskie prawodawstwo w tym zakresie jest bezpośrednim przełożeniem unijnej dyrektywy „opakowaniowej”, która zakłada, że Polska jest zobowiązana do 2014 roku osiągnąć odzysk opakowań na poziomie 60% oraz 55% ich recykling w odniesieniu do łącznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy te są również wiążące dla polskich przedsiębiorców. W roku bieżącym są oni zobowiązani zapewnić odzysk na poziomie 51% oraz recykling minimum 30%.

Rolą organizacji odzysku jest realizacja tych zobowiązań w imieniu swoich klientów, poprzez organizowanie i koordynowane przedsięwzięć związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Mój-Ogrodnik.pl
Czym jeszcze zajmuje Eko Cykl?
Katarzyna Michniewska:
Od początku naszej działalności jesteśmy aktywnie zaangażowani w edukację ekologiczną. Dla nas to przede wszystkim motywowanie i aktywizowanie społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych, kształtowanie wrażliwości oraz świadomości ekologicznej, a także propagowanie konkretnych, wzorcowych działań, korzystnych dla środowiska. Prowadzimy edukację związaną z tematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz znaczenia recyklingu opakowań w Polsce. Czerpiemy ogromną satysfakcję z faktu, że realizując nasze statutowe cele, przyczyniamy się do kształtowania wizji nowego „recyklingowego społeczeństwa”.

Dziękuję za rozmowę,
Katarzyna Dulko

Więcej informacji: Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.