EBOiR pożyczy 20 mln euro na zrównoważone inwestycje

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisał kolejną umowę kredytową na kwotę 20 mln euro z Societe Generale Equipment Finance. Ponadto, planuje zwiększenie zaangażowania dla uczestniczących już w programie instytucji: BZ WBK Finanse & Leasing oraz Millennium Bank i Millennium Leasing, które otrzymają drugą pulę funduszy w wysokości 15 mln euro każda.
Pod czestochową budują energooszczędne dworki Pod Czestochową budują energooszczędne dworki

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej uruchomiliśmy w Polsce na początku 2011 r. i pomimo niepewności makroekonomicznej, spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem wśród firm z sektora MŚP – mówi Lucyna Stańczak, Country Director Poland w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Pożyczka w wysokości 20 mln euro została przyznana spółce Societe Generale Equipment Finance w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Celem projektu jest umożliwienie polskim firmom podniesienia konkurencyjności i ogólnej efektywności poprzez lepsze wykorzystania energii w swojej działalności gospodarczej. Societe Generale Equipment Finance będzie udzielać leasingu na inwestycje w maszyny i urządzenia o maksymalnej wartości 1 mln euro.

Ze względu na duży sukces realizacji programu PolSEFF przez BZ WBK Finanse & Leasing oraz Millennium Bank i Millenium Leasing, EBOiR przyznał dodatkową pulę funduszy w wysokości 15 mln euro dla każdej z tych instytucji na finansowanie kolejnych ekoprojektów – komentuje Lucyna Stańczak z EBOiR. Na wspieranie projektów energetycznych realizowanych przez polski sektor prywatny w ramach PolSEFF, EBOiR wyasygnował dla Polski 180 mln euro. Do tej pory zostało sfinansowanych ponad 650 projektów przynoszących oszczędność energii w polskich firmach. Kolejnych 200 jest w trakcie realizacji bądź w fazie planowania. Łączna wartość zrealizowanych przedsięwziąć osiągnęła poziom prawie 60 milionów euro, a na kolejnych 40 milionów umowy kredytu bądź leasingu zostaną podpisane w najbliższym czasie.

Warto także podkreślić, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do końca sierpnia 2012 zainwestował w polską gospodarkę ponad 5,7 mld euro, z czego 1,4 mld euro w sektor finansowy. Podpisanie umowy między EBOiR a Societe Generale Equipment Finance odbyło się 20 listopada w Warszawie, w ramach ceremonii wręczenia nagród „PolSEFF Energy Efficiency Excellence Awards - Gold Leaf” za najlepsze wyniki w realizacji projektów efektywności energetycznej.


*** PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €180 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych: Bank Millennium, Millennium Leasing, Bank BGŻ, BNP Paribas Polska, BNP Paribas Leasing Solutions, BZ WBK Finanse & Leasing oraz Societe Generale Equipment Finance.