Kryzys nie zachwiał CSR-em ani ekologią tylko je wzmocnił

W specjalnym raporcie pt. Sutainability: The Embracers seize advantage, na temat współczesnych trendów globalnych odpowiedzialnego biznesu mamy powidziane czarno na białym, że zrównoważony rozwój się opłaca. Oczywiście najbardziej tym, którzy są jego liderami, a nie tylko ślepymi naśladowcami trendów i konkurencji.
Kiedy się opłaca bycie ekologicznym Kiedy się opłaca bycie ekologicznym
Branża budowlana zauważyła CSR Branża budowlana zauważyła CSR
Najlepsi w swoim rodzaju Najlepsi w swoim rodzaju

Przypatrując się rynkowi biznesu odpowiedzialnego (CSR, sustainability) można dojść do następujące wniosku, który z resztą potwierdzili w badaniach amerykańscy analitycy (The Boston Consulting Group wraz z MIT Sloan Management Review): istnieją dwie przeciwstawne i oddalające się od siebie grupy przedsiębiorców:
- pierwsza to liderzy CSR, którzy czerpią całymi garściami z rozwoju rynku CSR, (embracers)
- druga to bardzo ostrożni nieinnowacyjni adepci praktyk już sprawdzonych (cautious adopters).

Badania pokazują, że coraz więcej firm wierzy w to, iż zrównoważony rozwój stanie się w przyszłości źródłem przewagi konkurencyjnej, powinien być zatem wdrażany strategicznie we wszystkich aspektach operacyjnych biznesu, by w końcu decydować o istnieniu lub nieistnieniu danego biznesu.

"The only way to continue growing and continue being a successful business is to treat sustainability as a key business lever in the same way that you treat marketing, finance, culture, HR or supply chain".

Co istotne, dla pierwszej wspomnianej grupy firm, rozwój zrównoważony już jest kluczowy dla ich biznesu, podczas gdy dla tych drugich, ostrożnych, traktowany jest tylko w kategoriach zarządzania ryzykiem, źródeł i metod efektywności, jeszcze nie szansy na wzrost. Poprzez pokazanie tych firm, które należą do liderów, badacze wskazują na główne cechy systemu, z którym będziemy mieć do czynienia gdy rynek rzeczywiście zmieni się na korzyść większej odpowiedzialności.

Co równie ważne, entuzjazm dla zasad i realizacji zrównoważonego rozwoju w biznesie rośnie we wzystkich branżach, a najwięcej w branży chemicznej, produktów konsumenckich, dóbr przemysłowych, sklepach wielkopowierzchniowych, handlu i ogólnie korporacjach. Ten entuzjazm przetrwał nie tylko kryzys finansowy, ale także brak postępów w politycznych decyzjach np. klimatycznych (jak porażka Kopenhagi). To dlatego, że biznes dostrzegł związek między wartościami zrównoważonego rozwoju a trwałocią zysków na długi czas. A przy tym odpornością ... na szoki finansowe, giełdowe itp.

Tekst całego raportu po angielsku Sustainability: The ‘Embracers’ Seize Advantage