Poznań to miasto szans i zrownoważonego rozwoju

Urząd Miasta Poznania został zwycięzcą pierwszej edycji Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" zorganizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) i tygodnika Newsweek Polska. W Konkursie zostały wyróżnione także Gdynia, Słupsk i Bydgoszcz. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie pierwszej nagrody i wyróżnień miało miejsce 12 maja 2011 r. na wieczornej gali Kongresu Regionów w Świdnicy.
Żyć w zrownowazonym mieście - czy to możliwe? Żyć w zrownowazonym mieście - czy to możliwe?
Co oferuje nam proekologiczne podejście wladz miejskich? Co oferuje nam proekologiczne podejście wladz miejskich?
Komfort życia, zrownoważone budownictwo i transport, jakość pracy? Komfort życia, zrownoważone budownictwo i transport, jakość pracy?

W zakończonej właśnie edycji Konkursu udział wzięło dziewiętnaście miast prezydenckich, które zgłosiły praktyki dotyczące działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowanych zarówno w samym Urzędzie, jak też realizowanych w mieście, dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę różnorodność zgłoszeń - zarówno jeśli chodzi o wielkość miast, jak i zakres oraz tematykę podejmowanych działań, Kapituła zdecydowała się oprócz głównej nagrody dla miasta Poznania przyznać jeszcze trzy wyróżnienia.

- Urząd Miasta Gdyni - wyróżnienie za kompleksowe i konsekwentne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
- Urząd Miejski w Słupsku - wyróżnienie dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców, które podejmuje aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
- Urząd Miasta Bydgoszczy - wyróżnienie za innowacyjność stosowanych praktyk.

Laureaci Konkursu zostali wyłonieni przez Kapitułę w składzie: dr Irena Herbst (Centrum PPP), prof. Zbigniew Kamiński (Politechnika Śląska), Magdalena Skwarska (MRR), prof. Witold Orłowski (PwC), Karolina Jaroszewicz (Newsweek), Kamil Wyszkowski (UNDP), Romuald Wojtkowiak (Philips Lighting Poland). Nagrodę dla zwycięzcy Konkursu w postaci dziesięciu ulicznych opraw oświetleniowych zawierających źródła światła LED najnowszej technologii ufundował Partner Konkursu - firma Philips Lighting Poland.

Celem Konkursu było wskazanie najlepszych praktyk z polskiego rynku, a tym samym wyróżnienie tych miast, które w skuteczny i długofalowy sposób wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju. Istotą Konkursu było wskazanie pozytywnych przykładów, wymiana doświadczeń oraz zachęcenie pozostałych ośrodków do zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce.

"Ilość zgłoszeń do naszego Konkursu jest bardzo pozytywnym sygnałem. Wyniki pokazują, że w wielu polskich miastach realizowane są już ciekawe i innowacyjne działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, a aktywność zwycięskich miast wskazuje na dojrzałość i zrozumienie dla tego zagadnienia. Nadal jednak widoczna jest jeszcze potrzeba wzmacniania strategicznego podejścia do tej kwestii - zrównoważony rozwój oznacza bowiem długofalowe i strategiczne zarządzanie kapitałami rozwojowymi miasta, spójność realizowanych przedsięwzięć oraz równomierny rozwój kluczowych obszarów. Wierzymy, że kolejne edycje Konkursu pokażą istotny rozwój także w tym obszarze" - podkreśla Aleksandra Stanek-Kowalczyk z zespołu ds. zrównoważonego rozwoju PwC.

Informacja prasowa: RASP