Finansowe korzyści z wdrażania rozwiązań CSR

Już nie tylko osoby od wizerunku, czy specjaliści od CSR włączają się w projekty zrównoważonego rozwoju w firmach. Wiele o dojrzałości strategii przedsiębiorstwa w tym temacie mówi poziom zaangażowania jego działów finansowych. To w końcu "oni" czuwają nad płynnością finansową, analizują ryzyka czy kontrolują zużycie wielu zapasów. jak do nich dotrzeć z pozytywnym przekazem? Jak włączyć ich w CSR?
nie tylko piękna marketingowa wizja Nie tylko piękna marketingowa wizja
Policzysz te kury ekologiczne? Policzysz te kury ekologiczne?
Ile kosztują emisje klimatyczne? Ile kosztują emisje klimatyczne?

Korzyści finansowe z CSR w przedsiębiorstwie (społecznej odpowiedzialności biznesu) to temat, który dopiero od niedawna pojawia się w dyskursie publicznym, nie tylko polskim, ale globalnie. Problem bowiem polega na tym, że większość działań CSR koncentruje się jednak na aspektach wizerunkowych, jest realizowanych przez działy PR i komunikacji i w pewnym momencie kończy się burza pomysłów, a firma staje przed dylematem: gdzie dalej iść? Inwestować opłaca się w to, co przyniesie pewne zyski, a zyski trzeba policzyć, liczenie to nie jest silna strona działań wizerunkowych. I w tym momencie dotykamy sedna: najważniejsza jest jedność CSR-u z finansami. Jak tego dokonać? Najpewniej poprzez integrację z działami finansowymi, które powinny zrozumieć, że CSR to także ich działka. I to całkiem opłacalna....

Podstawy teoretyczne

A wracając do wyjaśnień: CSR (Corporate Social Responsibility) - czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to nowoczesna strategia zarządzania w firmie oraz szereg powiązanych z nią praktycznych narzędzi. CSR zakłada pogodzenie interesów własnych przedsiębiorstwa (długofalowe zyski, rentowność, wysoki poziom inwestycji) z potrzebami szeroko rozumianego otoczenia: społecznego, środowiskowego i gospodarczego. Poznanie zasad i narzędzi współczesnego zarządzania CSR stanowi nie tylko element innowacji biznesowej, ale przede wszystkim - dzięki wdrożeniu w realia firmy - usprawnia jej wewnętrzne procesy, wpływa na poprawę ich wydajności, wzmacnia prestiż prowadzonej działalności gospodarczej (wśród konsumentów i inwestorów) oraz motywuje pracowników. Jednym słowem, CSR to zysk – możliwy do realizacji na praktycznie każdym poziomie działania organizacji. Jego szczególnym obszarem zastosowania i pomiaru są działy finansów.

Trochę finansowego żargonu

Zgodnie z badaniami rynku (Analiza korzyści z CSR jak chociażby tutaj), przedsiębiorstwa stosujące zasady CSR reprezentują nieco odmienny model biznesowy niż pozostałe przedsiębiorstwa, dzięki czemu osiągają znacznie więcej korzyści. Oparty jest on na znacznie większym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, a nie dóbr kapitałowych, jak ma to miejsce w modelu tradycyjnym. Przedsiębiorstwa te mają więc inną filozofię gospodarowania i osiągania zysku. Charakteryzują się także lepszą płynnością finansową, wyższą rentownością majątku trwałego, czy większą rentowności pracy i sprzedaży. Przedsiębiorstwa te zapewniają znacząco wyższe wynagrodzenia swoim pracownikom, przy tym regulują je terminowo, i są bardziej efektywne podatkowo z punktu widzenia państwa (generują więcej podatku VAT, podatków dochodowych oraz więcej wpłacają na świadczenia społeczne).

Jak jest w praktyce?

Proces realizowania działań CSR, które mają na celu powyższe założenia, z reguły rozpoczyna się od odgórnej woli kierownictwa i jego zaangażowania w budowę wartości firmy. Chociaż wiele przedsiębiorstw korzysta z CSR mając na uwadze przede wszystkim aspekt wizerunkowy, najpełniejszą (i najbardziej opłacalną wersję) jest jednak realizowanie zadań społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez operacyjne i finansowe działy w firmie. Efekty ich pracy są bowiem mierzalne i łatwe w ocenie oraz ewaluacji.

Jak mogłoby być?

Najlepiej jest zacząć od szkoleń wewnętrznych, by uporządkować wiedzę naszych finansistów na temat zrównoważonego rozwoju i najnowszych trendów w CSR (ekologia komercyjna, raportowanie środowiskowe i społeczne, obowiązki prawne firmy wobec Interesariuszy) - być może już wiedzą więcej, niż sami podejrzewają. Następnie określić kluczowe tematy z zakresu CSR w firmie, które są mierzalne i osiągalne dla tych pracowników; wskazać im na korzyści z wdrażania elementów CSR w ich obszarach (prawne, finansowe, marketingowe, sprzedażowe), atrakcyjnie pokazać nowoczesne już istniejące narzędzia, a następnie dopasować je do potrzeb konkretnych podmiotów gospodarczych. Nasi finansiści powinni szczególnie zainteresować się takimi działkami zaawansowanego CSR-u jak zarządzanie ryzykiem oraz complience. Potem przyjdzie czas na ich współpracę w ramach analizy procesów produkcyjnych, LCA, kontroli łańcucha dostaw, raportowania CSR, czy eko-kontrolingu. Być może, pewnego dnia, to nasi finansiści w firmie będą przeważać na konferencjach o zrównoważonym rozwoju czy etyce w biznesie, a nie jak dzisiaj, gdy na sali są prawie sami PR-owcy...

Komentarz: Katarzyna Dulko
Twoja firma chce mierzyć finansowe aspekty CSR?Zgłoś się na szkolenie! - info